Bosteller.be

Bereken je subsidie

Met deze simulator bereken je snel en eenvoudig jouw gepersonaliseerde subsidies.
Duid gewoon één of enkele percelen aan, beantwoord enkele vragen en wij doen de rest voor jou.

Wat zijn de basisvoorwaarden?

  • je bent eigenaar of je hebt een zakelijk recht of je bent pachter en je hebt toestemming van de eigenaar of zakelijk rechthouder
  • je grond is momenteel geen bos volgens het bosdecreet
  • je grond ligt niet in industrieel gebied

Toon alle voorwaarden

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

De subsidie is een forfaitair bedrag per m² die je bebost in overeenstemming met de voorwaarden. Er is een verschillend bedrag naargelang de ligging van de gronden. Hieronder vind je een schematisch overzicht waarin je een indicatie kan terugvinden welk bedrag voor jouw gronden van toepassing is.

Ligt jouw grond in agrarisch gebied?

1 ha = 10.000 m²
Ik plant aan

Ik kies mijn bomen en plant mijn bos aan.

2,50 EUR/m²

Ik laat verbossen

Ik laat het bos spontaan groeien. Er staan al bomen in de buurt.

1,96 EUR/m²

Tenzij…

… de grond eigendom is van een lokaal bestuur
… de grond werd aangekocht met geld van de overheid
… er voor deze grond een vergoeding voor grondwaardeverlies werd ontvangen

0,54 EUR/m²

Specifieke voorwaarden

  • de oppervlakte is groter dan 0,1 ha

Subsidie aanvragen?

Wil je meer weten?

Volgende subsidies geven jou een stevige duw in de rug.

Ben je reeds eigenaar van (landbouw-)grond die je kan en wil bebossen? Dan is er de ‘Subsidie Bebossing’.

Meer info

Interesse om grond aan te kopen die bebost kan worden? Dan is er de projectoproep ‘Aankoop gronden voor bebossing’.

Meer info

Werk je voor een gemeente of provincie? Check zeker deze ‘Subsidie voor aankoop van gronden door lokale besturen’.

Meer info

Geef het adres van je grond in

Zoek eerst op adres of gemeente. Klik daarna de juiste percelen aan.