Bosteller.be

Uitdagingen

Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen.

Minister van Natuur Zuhal Demir lanceert daarom een campagne om de komende jaren vol enthousiasme in te zetten op meer bossen en andere natuur. Nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen.

4.000 hectare tegen 2024

Het Regeerakkoord 2019 – 2024 streeft naar meer bos voor Vlaanderen. Uiterlijk tegen 2030 leggen we 10.000 hectare bijkomend bos aan.
Daarvan willen we 4.000 hectare realiseren tegen 2024.

Lees hier het projectplan

Een sterke samenwerking

Het Agentschap Natuur & Bos, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij en het Instituut Natuur- & Bosonderzoek van de Vlaamse overheid bundelen hun krachten om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. Daarbij kiezen we resoluut voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. We zetten maximaal in op het wegwerken van de huidige drempels en betrekken alle mogelijke maatschappelijke partijen – van lokale besturen tot verenigingen, bedrijven en zelfs particulieren. Samen staan we sterk!

Waarom meer bos?

illustratie bos

Meer bos in Vlaanderen, Europa en op wereldschaal is goed voor het klimaat. Bossen leggen immers grote hoeveelheden koolstof vast. Maar bossen hebben nog veel meer pluspunten:

  • Bossen verbinden mensen: het zijn plaatsen van recreatie, ontspanning, sport en spel, ...
  • Bossen zijn goed voor jouw gezondheid: ze nodigen uit tot bewegen, verlagen stress, maken mensen gelukkiger,… Patiënten in een kamer met zicht op groen en bomen herstellen sneller.
  • Bossen leveren hout: een mooie en hernieuwbare grondstof voor woningbouw, meubels, muziekinstrumenten, parket, speelgoed,…
  • Naast koolstofopslag leveren bossen nog heel wat andere 'ecosysteemdiensten': waterberging, luchtzuivering, verkoeling, erosiebestrijding,...
  • Grotere bossen zijn beter gebufferd tegen invloeden van buitenaf. In zo’n gezonder bos gaat het beter met de biodiversiteit.
Wereldwijd wordt zwaar ingezet op bijkomende bossen. Daar willen wij graag ons boompje aan bijdragen!

Hoe tellen?

Als je jouw bos aanmeldt op onze bosteller, kijken we goed na dat het wel degelijk om nieuw bos gaat. We doen dat door te vergelijken met allerlei kaarten en andere gegevens, zoals vergunningen, subsidies en kapmachtigingen,… Jouw bos moet ook minstens 10 op 10 meter groot zijn.

De meeste bossen die hier gemeld worden, zijn inderdaad nieuwe bossen. Die tellen we op de teller ‘Nieuw bos’. Sommige nieuwe bossen ontstaan door spontane verbossing. Dat wil zeggen dat een stuk grond gewoon blijft liggen: de omstaande bomen laten hun zaden vallen en het bos ontwikkelt spontaan, dus zonder een aanplanting.

Sommige bossen worden geplant als compensatie van een bos dat elders gekapt werd. Als dat het geval is, plaatsen we dat bos op de andere teller 'Compensatiebos'.

Tenslotte tellen we ook het aantal geplante bomen, zowel voor de nieuwe bossen als de compensatiebossen. Dat doen we omdat elke nieuwe boom toch de moeite waard is, nietwaar?

illustratie bos

De boommachine

Hoeveel zou een machine kosten die verkoelt, zuurstof toevoegt en koolstof wegvangt uit de lucht? Die daarnaast ook nog geruisloos en 'off grid' werkt? En die zo mooi ontworpen is dat we er een goed gevoel van krijgen?

Die machine bestaat al: een boom!
  • Die werkt immers zonder een geluid te maken èn op zonne-energie.
  • De zonnepaneeltjes (de bladeren) vervangen zichzelf 1 keer per jaar: als die op de grond vallen, zijn ze volledig recycleerbaar.
  • De koolstof die de boom opslaat, wordt omgezet in hout, een mooie en duurzame grondstof.
  • Door kleine bolletjes (de zaden) die aan de boom verschijnen in de grond te steken, ontstaan er gratis nieuwe machines.
Zoveel nut voor zo een lage prijs: daar moeten we er meer van hebben!