Bosteller.be

Uitdagingen

Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen.

Minister van Natuur Zuhal Demir lanceert daarom een campagne om de komende jaren vol enthousiasme in te zetten op meer bossen en andere natuur. Nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen.

4.000 hectare tegen 2024

Het Regeerakkoord 2019 – 2024 streeft naar meer bos voor Vlaanderen. Uiterlijk tegen 2030 leggen we 10.000 hectare bijkomend bos aan.
Daarvan willen we 4.000 hectare realiseren tegen 2024.

Lees hier het projectplan

Samen staan we sterk!

Het Agentschap Natuur & Bos, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut Natuur- & Bosonderzoek en de Openbare Afvalstoffen Maatschappij van de Vlaamse overheid bundelen hun krachten om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. We werken daarbij samen met alle mogelijke maatschappelijke partijen – van lokale besturen tot verenigingen, bedrijven en zelfs particulieren. Je vindt de partners van de Bosalliantie onderaan op de homepagina.

Green Deal

Op 14 juli 2021 keurde de Europese Commissie de nieuwe bosbeheerstrategie goed. Als onderdeel van de Green Deal en de Europese biodiversiteitsstrategie wordt gestreefd naar het planten van 3 miljard extra bomen tegen 2030. Grofweg komt het erop neer dat de bosuitbreiding van de periode 2005 tot 2020 verdubbelt. Het Europese bosareaal zal daarmee uitbreiden met circa 1,5%. Deze uitbreiding wordt opgevolgd op een bomenteller.

Deze 3 miljard bomen zijn additioneel, dus geen herbebossingen en compensaties. In die zin is deze Europese bomenteller één op één gelinkt met de bomen die wij geplant hebben voor de nieuwe bossen in Vlaanderen. Daarom melden wij al de bomen van nieuwe bossen vanaf 1 mei 2020 aan op de Europese bomenteller.

De volledige tekst van de Europese bossenstrategie vindt u hier. De Nederlandse synthese vindt u hier.

illustratie bos

Hoe tellen?

Als je jouw bos aanmeldt op onze bosteller, kijken we goed na dat het wel degelijk om nieuw bos gaat. We doen dat door te vergelijken met allerlei kaarten en andere gegevens, zoals vergunningen, subsidies en kapmachtigingen,… Jouw bos moet ook minstens 10 op 10 meter groot zijn.

De meeste bossen die hier gemeld worden, zijn inderdaad nieuwe bossen. Die tellen we op de teller ‘Nieuw bos’. Sommige nieuwe bossen ontstaan door spontane verbossing. Dat wil zeggen dat een stuk grond gewoon blijft liggen: de omstaande bomen laten hun zaden vallen en het bos ontwikkelt spontaan, dus zonder een aanplanting.

Sommige bossen worden geplant als compensatie van een bos dat elders gekapt werd. Als dat het geval is, plaatsen we dat bos op de andere teller 'Compensatiebos'.

Tenslotte tellen we ook het aantal geplante bomen, zowel voor de nieuwe bossen als de compensatiebossen. Dat doen we omdat elke nieuwe boom toch de moeite waard is, nietwaar?

Waarom meer bos?

illustratie bos

Meer bos in Vlaanderen, Europa en op wereldschaal is goed voor het klimaat. Bossen leggen immers grote hoeveelheden koolstof vast. Maar bossen hebben nog veel meer pluspunten:

  • Bossen verbinden mensen: het zijn plaatsen van recreatie, ontspanning, sport en spel, ...
  • Bossen zijn goed voor jouw gezondheid: ze nodigen uit tot bewegen, verlagen stress, maken mensen gelukkiger,… Patiënten in een kamer met zicht op groen en bomen herstellen sneller.
  • Bossen leveren hout: een mooie en hernieuwbare grondstof voor woningbouw, meubels, muziekinstrumenten, parket, speelgoed,…
  • Naast koolstofopslag leveren bossen nog heel wat andere 'ecosysteemdiensten': waterberging, luchtzuivering, verkoeling, erosiebestrijding,...
  • Grotere bossen zijn beter gebufferd tegen invloeden van buitenaf. In zo’n gezonder bos gaat het beter met de biodiversiteit.
Wereldwijd wordt zwaar ingezet op bijkomende bossen. Daar willen wij graag ons boompje aan bijdragen!