Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.250
Bomen

0,63 Ha
Nieuw bos

26/11/2022

Abroekbos

Geplant door

Natuurpunt Oude Spoorweg

Natuurpunt Oude Spoorweg realiseerde, in samenwerking met de gemeente Duffel, een tweede bosuitbreiding aan de Binnenweg in Duffel. De boompjes werden op zondag 27 november geplant tijdens een publieke boomplantactie georganiseerd door de vrijwilligers van de afdeling.

“Afgelopen zomer kochten we onze eerste twee percelen aan met Natuurpunt in de Itterbeekvallei in Duffel, goed voor 0,62 hectare of ongeveer zo groot als een voetbalveld in oppervlakte. Dit kon alleen maar dankzij de financiële steun van de gemeente en Vlaamse aankoopsubsidies. Deze bosaanplant helpt bij de realisatie van het bomencharter dat de gemeente onderschreef en van de 700 hectare waarvoor Natuurpunt zich engageerde”, zegt ondervoorzitter Johan Asselberghs.

“Op de vrij droge, zandige bodem plantten we grotendeels zomereik, afgewisseld met kleine groepjes wintereik, haagbeuk en hier en daar ook een zoete kers. Wellicht zal zich ook spontaan berk ontwikkelen. Rondom het bos planten we diverse inheemse struiken zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, hondsroos en sporkehout. Zo krijgen we op termijn een heel gevarieerd bos met een hoge koolstofopslag”, voorspelt Johan Asselberghs.

Op de boomaanplant van 27 november voor het nieuwe Abroekbos waren ongeveer naar schatting 80 mensen mee komen planten, waaronder de schepen van leefmilieu. Uit deze aanplant hebben we grote hoop dat er ook nieuwe vrijwilligers (5) gevonden zijn die samen met ons zich willen engageren voor dit nieuwe bos.

In totaal werden hier minstens 1.250 boompjes en struikjes aangeplant.