Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

800
Bomen

0,22 Ha
Nieuw bos

27/12/2022

Babbelbeekse Beemden

Geplant door

Natuurpunt Oude Spoorweg

De afdeling Natuurpunt Oude Spoorweg had reeds in de pers een oproep gedaan om op woensdag 28 december een boompje of struikje te komen planten op de nieuw aangekochte stukken van natuurgebied de Babbelbeekse Beemden op de grens Duffel-Lier.

De aanplant van het elzenbroekbos, met de boszomen en heggen werd uiteindelijk een groot succes. Zo’n 60 à 70 mensen uit de wijk kwamen ondanks de regen en stevige wind (al was het wel even droog tijdens de plant zelf) mee helpen planten. In totaal werden hier minstens 800 bomen en struikjes aangeplant.

“Na twee jaar onderhandelen slaagden we in september erin met het OCMW Lier tot een definitieve verkoopovereenkomst te komen om vier overstroombare percelen, goed voor iets meer dan 1 hectare, aan te kopen in de vallei van de Babbelbeekse Beemden. Dankzij deze aankoop groeit het natuurgebied tot 10 hectare.”, zegt Johan Asselberghs, ondervoorzitter van de afdeling.

Het perceel dat we in rekening brengen als nieuw bos is maar 0,22 ha groot, maar op 2 andere percelen werden dus ook veel bomen en struiken aangeplant in heggen en hagen. Zie de luchtfoto's.