Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

4.000
Bomen

2,78 Ha
Nieuw bos

15/02/2023

Bels broek en heide

Geplant door

Natuurpunt Geel Meerhout

In samenwerking met

TriFinance, scholen De Duizendpoot en De Toverboom

Tussen 10 en 16 februari 2023 heeft Natuurpunt Geel Meerhout nieuw bos aangeplant aan de hoevendijk in Meerhout. Ongeveer 4.000 inheemse bomen en struiken werden over een oppervlakte van 2,8 hectare aangeplant. Hierbij kreeg natuurpunt financiële steun en hulp van medewerkers van TriFinance. Ook lokale scholen kwamen een handje helpen.

Natuurpunt leverde het plantgoed aan voor de boomplantactie: een mix van inheemse boomsoorten die hier goed gedijen waaronder zomereik, hazelaar, hondsroos, Gelderse roos, zwarte els, zoete kers en Europese vogelkers. Naast de aanplanting is er ook ruimte voorzien voor spontane bebossing. “Deze boomplantactie is niet alleen een opsteker voor onze natuur maar ook voor onze samenleving”, zegt conservator Luc Van den Bergh van Natuurpunt afdeling Geel-Meerhout.

Leerlingen en leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisscholen De Duizendpoot uit Meerhout en De Toverboom uit Geel-Bel engageerden zich ook om samen met Natuurpuntvrijwilligers meer dan 3.000 bomen te planten. “Natuurpunt organiseert jaarlijks verschillende bomenplantacties in samenwerking met scholen”, aldus leerkracht Griet Belmans van De Duizendpoot. “Deze acties zijn niet alleen bedoeld om de biodiversiteit te verhogen maar ook om leerlingen van jongs af aan te betrekken bij het behoud van de natuur. Wij vinden het vooral geweldig dat onze kinderen het bos samen met hen zullen zien opgroeien. Dit is iets wat in hun geheugen gegrift zal blijven.”

Bron: Natuurpunt plant 4.000 bomen samen met scholen en bedrijven: “Kinderen zullen het bos samen met hen zien opgroeien”