Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

340
Bomen

0,06 Ha
Nieuw bos

29/01/2024

Bert Bos

Geplant door

Aquafin

In 2018 ondertekende Aquafin de Green Deal Biodiversiteit en engageerde zich daarmee om op 400 hectare bedrijfsterreinen extra inspanningen te doen om de biodiversiteit te vergroten. Meewerken aan 'Meer bos voor Vlaanderen!' is dan ook een logische stap. Het is één van de doelstellingen die we ons als bedrijf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beperken ons niet tot het aanplanten van extra bos, maar leggen ook poelen aan, vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen bijenhotels en nestkastjes op en rond onze zuiveringsinstallaties en pompstations.

Standaard zoeken wij open ruimtes die kunnen beplant worden maar gelukkig hebben wij gedreven collega's die dankzij hun kennis van onze technische assets andere potentiële locaties aanreiken.

Onze collega Bert H. wist dat er in Beerse een oud dienstgebouw stond, onnodige verharding, visueel een storend element en een gebouw zonder enige meerwaarde. Het werd enkel nog gebruikt als opslagplaats voor wat minderwaardig materiaal. Bert heeft de afbraak gecoördineerd en ons op de hoogte gebracht dat er ruimte vrijkwam voor extra groen. Dankzij Bert heeft het oude dienstgebouw plaatsgemaakt voor 340 bomen en bosplantsoen, oa Tillia cordata, ulmus laevis, Rhamnus Frangula, Corylus Avelana, alnus glutinosa, Crataegus Monogyna, Viburnum Opulus, Prunus Spinosa, Euonymus Europaeus en Amelanchier lamarki.

Deze extra 600m² bos plus 200m² bestand groen zorgen ervoor dat Bert zijn bos 800m² groot is.

Deze extra groene omgeving heeft ervoor gezorgd dat Aquafin op 31/01/2024 in totaal reeds 116 hectare bos heeft op zijn terreinen.