Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

Spontaan gegroeide bomen

2,02 Ha
Nieuw bos

08/08/2021

Beverbos

Bevers houden van rust en harmonie. Het Beverbos zal stilaan uitgroeien tot een rustige en harmonische plek. We geven een stuk grond, vroeger weiland, terug aan de natuur. Door niets te doen laten we de natuur zijn werk doen. Enkel de vijver werd aan de noordkant afgeschuind. Zo ontstaat meer diversiteit. Aan de waterrand verschijnen pootafdrukken van vos en ree. We krijgen ze zelf niet te zien, enkel de sporen die ze nalaten. Ook kikkers, salamanders, libellen, watersnipjes en reigers verrassen ons met hun aanwezigheid en bezoek. Rondom liggen percelen bos, landbouw en braakliggend terrein. Een van die terreinen ligt er al tien jaar onaangeroerd bij en geeft een beeld van hoe het er hier binnenkort ook zal uitzien. Er groeit berk, eik, lijsterbes, linde, wilg,... Net als de bever, een actief en bezig dier, is de natuur krachtig en altijd in groei en beweging. De rust en harmonie krijgen wij terug én de schoonheid van een bos in ontwikkeling.