Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.125
Bomen

0,56 Ha
Nieuw bos

25/03/2021

Bos van Ebroek

Geplant door

Gemeente Berlaar

In samenwerking met

De Bosgroepen, Natuurwerk, lagere scholen, Bos+ en Knauf NV

De gemeente Berlaar richt het natte perceel in voor beleving in de open ruimte in al zijn facetten. Een deel werd bebost en zal later ingericht worden als speelbos. De rest van het perceel zal ingericht worden met een poel, vlonderpad, bloemenweides, vogelbosjes en recreatieve infrastructuur. Er is aandacht voor biodiversiteit, beleving maar ook de link met de landbouw rondom is van belang.

De aanplant van het bos ging niet zoals gepland. Tweehonderd lagereschool-kinderen gingen komen planten op 9 februari. Wegens weeromstandigheden en te natte bodem hebben we de actie moeten uitstellen. Een nieuwe datum werd geprikt, 16 maart. Alweer stonden bijna 200 kinderen klaar om te planten, maar gooide de nattigheid roet in het eten. Uiteindelijk heeft de ploeg van Natuurwerk de boompjes in de grond gestoken op 25 maart 2021.

Deze aanplant werd gesubsidieerd door ANB en gesponsord door het bedrijf Knauf via het klimaatbossenfonds van BOS+.