Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

2.075
Bomen

1,18 Ha
Nieuw bos

22/11/2022

Bosbeek-Maaseik

Geplant door

Natuurpunt Maasland-Noord

In samenwerking met

verschillende scholen

De leerlingen uit Wurfeld, Opoeteren en Neeroeteren hebben nieuw bos aangeplant goed voor ruim 2.000 bomen op 1,2 hectare grond. Leerlingen uit basisschool Hink Stap Sprong Opoeteren, kleuterschool Beverburcht Wurfeld en basisschool De Springplank Neeroeteren hebben 2.000 bomen geplant in de vallei van het Bussel Diep in Opoeteren. Bron: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20221124_94481639

“Natuurpunt Maasland-Noord heeft onlangs een aantal percelen kunnen aankopen in de vallei van het Bussel Ziep”, vertelt Jaak Paas van Natuurpunt Maasland-Noord. “Dat is een zijbeek van de Bosbeek, die ontspringt vlak onder de Oudsberg. Een van deze percelen, ongeveer 1,25 ha groot, sluit aan op het bebost gedeelte van de vallei. En dus werd gekozen om het bosgebied langs deze vallei te versterken met een mix van 2.000 inheemse bomen en struiken.” 

“We hebben gekozen voor winter- en zomereik, beuk, lijsterbes, olm, hazelaar, taxus, meidoorn, sleedoorn, hondsroos en spork”, zegt Jemp Peeters. “Het zal een zeer gevarieerd bos worden, fijn voor de dieren én de wandelaars. Het plantgoed komt vanuit Bosuitbreiding van Natuurpunt. Vele initiatieven steunen dit project. Jonge gezinnen schenken zelfs de opbrengst van een babyborrel aan dit project. Door zijn ligging wordt dit bos voortaan toepasselijk het Bussel Ziepbos genoemd.” De boomplantactie liep in samenwerking met Natuurpunt Educatie. Jaak Paas: “Schoolkinderen, hun ouders en zelfs grootouders met leerkrachten hebben gedurende twee uur 2.000 bomen aangeplant. Met Natuurpunt Maasland-Noord zijn we blij met zoveel steun en enthousiasme voor de natuur. Samen kunnen we immers grote stappen zetten om de natuur en ons leefmilieu te versterken.”