Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

Spontaan gegroeide bomen

0,46 Ha
Nieuw bos

05/02/2024

De Laakvalleien

Geplant door

Natuurpunt Laakdal

Ook Natuurpunt Laakdal draagt zijn boompje bij aan Meer bos voor Vlaanderen. 

Op deze recent aangekochte percelen is de natuurlijke verbossing al aan de gang. Dit zorgt voor een bosuitbreiding van 0,4 hectare in het natuurgebied De Laakvalleien. Door de verruiging en de nabijheid van bestaande boskernen en bomenrijen zal dit proces verder zijn gang gaan. 

Aansluitend zullen er ook op het zuidelijke perceel volgend najaar bijkomende bomen aangeplant worden. Dank aan Vic Van Dyck van de afdeling Natuurpunt Laakdal voor de goede opvolging van het bebossingsproces.