Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

700
Bomen

0,22 Ha
Nieuw bos

02/12/2022

Edelaerebos (Maarkedal)

Geplant door

Natuurpunt Vlaamse Ardennen

In samenwerking met

Soroptimist Oudenaarde

Op zaterdag 3 december plantten de leden van Soroptimist Oudenaarde-Vlaamse Ardennen samen met Natuurpunt 700 bomen bovenaan de Edelareberg in Oudenaarde. Het betreft een aanplant op een voormalig weiland dat nu deel uitmaakt van het Natuurgebied Maarkebeekvallei.

De Soroptimisten kochten 500 bomen en 200 struiken aan voor een terrein van 2.500 m². Vooral zomereiken en haagbeuken werden aangeplant. Maar ook winterlindes, grauwe abelen en lijsterbessen. Zo wordt een inheems loofboombos gevormd waardoor soorten als ree, steenmarter en sperwer nieuwe kansen krijgen. Dit bosje zal als stapsteen dienen voor een hopelijk veel groter bos later. Het beheer van dit bos zal verder gebeuren onder toezicht van de Werkgroep rond de Maarkebeekvallei - Natuurpunt Vlaamse Ardennen. Door de verdere uitbouw en groei van natuurgebieden actief te steunen, onderstrepen de Soroptimisten hun maatschappelijk engagement om het welzijn van de komende generaties veilig te stellen. 

Zo werd gisteren een eerste bescheiden stap gezet om het historische Edelarebos, dat reeds dateert uit de middeleeuwen, een nieuwe kans te geven.