Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

3.500
Bomen

1,92 Ha
Nieuw bos

17/03/2021

Esterbos

Geplant door

Private eigenaar

In samenwerking met

BOOST

Dit is één van de drie pilootprojecten die de Oost-Vlaamse Bosgroepen deze winter aanplantten ter lancering van BOOST, het Oost-Vlaams Fonds voor Bosuitbreiding (meer info op www.bosgroepen.be/boost) . 

De zussen Hilde en Lut besloten samen met hun broer Kris om het perceel weiland dat ze bezitten te bebossen. De Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender ondersteunde hen bij de aanvraag van vergunningen en subsidies, bij de opmaak van het beplantingsplan en de uiteindelijke aanplant van de bomen. Op het bijna 2 ha grootte perceel werden 3.500 streekeigen bomen en struiken aangeplant zoals zomer- en wintereik, boskers, winterlinde, haagbeuk, fladderiep, grauwe abeel, zwarte els en hazelaar. Rondom het perceel werd een brede struikengordel aangeplant die zich op termijn kan ontwikkelen tot een volwaardige bosrand. Het terrein grenst bovendien aan het natuurgebied ‘Duivenbos’ waardoor het op korte termijn kan uitgroeien tot een ecologisch waardevol en biodivers bos.