Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

3,82 Ha
Nieuw bos

17/11/2023

Fondatie van Boudelo

Geplant door

Durme vzw

In samenwerking met

Aliplast Aluminium Systems, RC Sint-Niklaas en Factry

Op zaterdag 18 november plantte Aliplast Aluminium Systems, Rotary Sint-Niklaas en Factry samen met natuurverenigingvzw Durme een nieuw bos van iets meer dan 3,5 hectare aan in Sinaai, Sint-Niklaas. Het nieuwe loofbos zal twee waardevolle bosgebieden binnen het natuurgebied de Fondatie van Boudelo verbinden én versterken. De Fondatie van Boudelo is gekend voor haar rust en stilte maar huisvest ook een aantal zeer zeldzame diersoorten zoals boommarter, mopsvleermuis, zwarte specht, havik, koevinkje en veenmol.

Door deze bosuitbreiding wordt er een verbinding gecreëerd tussen twee bestaande bosgebieden in het natuurgebied die op hun beurt verbonden zijn met het grootste boscomplex van de Moervaartvallei. Op die manier versterken we de zeer waardevolle bosgordel in dat deel van de Moervaartvallei die loopt van Puyenbroeck over Wachtebeke en Moerbeke via Lokeren helemaal tot in Sint-Niklaas.

De soortensamenstelling van de 3.300 aangeplante bomen en struiken bestond uit winterlinde, zwarte els, zoete kers, zachte berk, hazelaar, boswilg, Spaanse aak, zomereik, gewone lijsterbes, fladderiep, spork, eenstijlige meidoorn, wegedoorn, hondsroos, Gelderse roos, sleedoorn, Europese vogelkers, rode kornoelje en wilde kardinaalsmuts. De aanplant werd voorzien van wildbescherming tegen vraat van vooral ree die een grote populatie kent in het gebied.