Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

3.325
Bomen

2,31 Ha
Nieuw bos

10/12/2022

Gentbrugse Meersen

Geplant door

Natuurpunt Gent

In samenwerking met

Evolta, Indusfilter, Bain & company

Het natuurgebied van de Gentbrugse Meersen wordt beheerd door meerdere instanties, waaronder de Stad Gent en Natuurpunt. Het noordelijke deel van 70 hectare tussen de E17 en de Schelde moet nog ingericht worden. Het wordt een gevarieerd landschap met bos, graslanden en rietmoerassen.

Op de terreinen van Natuurpunt nabij de Leeuw van Vlaanderenstraat werd er in het najaar van 2022 reeds meer dan 2 hectare geplant door de vrijwilligers, de scouts en bedrijven.

Op 26/11 werd 0,85 hectare beplant met inheemse bomen en struiken door een 80-tal werknemers van Evolta. Het werd een zeer geslaagde plantactie, georganiseerd door de afdeling onder leiding van conservator Marnix Aerssens.

De meest aangeplante bomen zijn zomereik, haagbeuk, beuk, boskers en winterlinde maar evengoed bepaalde kleinere boomsoorten zoals hazelaar, spork, lijsterbes en meidoorn hebben hun plaats gevonden in de Gentse grond. 

Ook werd er nog op 8/12 en 9/12 geplant. Het bedrijf Indusfilter sponsorde een halve hectare dat werd aangeplant door de scouts en zo’n 36 mensen van Bain&Company hebben eveneens een halve hectare bosuitbreiding gerealiseerd. Ook was er nog plaats voor een klein herdenkingsbosje.

Alles samen gingen zo’n 3.325 bomen met hun wortels de grond in.

Ook in het voorjaar volgen nog meer aanplantingen.