Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

3.600
Bomen

1,92 Ha
Nieuw bos

13/03/2023

Het Hollebeekbos

Geplant door

Private eigenaar & De Bosgroepen

In samenwerking met

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw

Deze private eigenaar en zijn familie dragen de natuur in het algemeen en het bos in het bijzonder een warm hart toe en besloten daarom mee hun schouders te zetten onder de bosuitbreiding.

Zijn perceel, aanpalend aan de bebouwde zone nabij de Nederholbeekstraat, werd beplant met een variatie aan standplaatsgeschikte boomsoorten, en zal maximaal passen in het al prachtige landschap van Maarkedal.  

Dit perceel wordt een prachtige plek om te vertoeven voor mens en dier, en zal te bewonderen zijn vanaf de naastliggende trage weg.