Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.200
Bomen

0,51 Ha
Nieuw bos

14/01/2022

Het Lijsternest

Geplant door

Gemeente Putte

In samenwerking met

De Bosgroep, BS Alice Nahon, Vrije Basisschool Putte, Boomkwekerij Op de Beeck

Beleef natuur in het centrum van Putte

Bomen geven ons zuurstof, verkoeling en vangen CO2 en fijn stof. Dat moet je de kinderen van Putte niet meer leren. Daarom plantten zij op 14 januari 2022 een bos aan in het centrum van Putte.

Maar liefst 1.000 inheemse bomen kregen van de leerlingen van Basisschool Alice Nahon en de Vrije Basisschool Putte een plekje aan Het Lijsternest in Putte. De Bosgroep Antwerpse Gordel begeleidde deze enthousiaste bende tijdens het planten en bereidde dit project samen met het gemeentebestuur voor.

Schepen van leefmilieu Jeroen De Cuyper licht graag toe: “Het gemeentebestuur heeft zich via het Bomencharter geëngageerd om tussen 2019 en 2024 10.000 extra bomen te realiseren op ons grondgebied. Door de organisatie van deze plantactie komt dit streefdoel steeds dichterbij. Als je onze gemeentelijke bomenteller bekijkt, zal je zien dat we mooi op schema zitten. Deze aanplanting kadert daarnaast ook nog perfect binnen het burgemeestersconvenant 2030 en het lokaal energie- en klimaatpact.” “Daarnaast willen we ook een groene long en natuurbelevingsplaats creëren nabij de kern, gericht op verschillende doelgroepen”, vult burgemeester Peter Gysbrechts verder aan. “Er zal namelijk op termijn, naast de bebossing, ook een hondenlosloopweide, speelnatuur en zorggroen worden voorzien, zodat zowel jong als oud(er) een groene beleving kan hebben vlakbij het centrum van Putte.”

Boomkwekerij Op de Beeck sponsorde 200 boompjes, toen bleek dat er te veel putten niet gevuld waren.

 https://www.rtv.be/artikels/nieuw-bos-centrum-van-putte-groene-long-a109138

https://www.gva.be/cnt/dmf20220114_95484532