Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

2.050
Bomen

0,80 Ha
Nieuw bos

14/01/2023

Kerkom Bos

Geplant door

Natuurpunt Velpe-Mene

Op 15 januari 2023 werd fase twee van de bosaanplanting in Boutersem uitgevoerd. Op deze voormalige zandwinning en stortplaats wordt nog tot 2028 exploitatie gedaan door de firma Godts. In het kader van de verplichte oplevering als natuurgebied na ontginning is er een beheersovereenkomst tussen dit bedrijf en Natuurpunt (Boutersem). Afgewerkte percelen komen stelselmatig in het beheer van Natuurpunt om het natuurpotentieel van dit gebied tot zijn volle recht te laten komen.  

Vandaar ook deze bebossing op 15/01/2023. Met een dertigtal vrijwilligers werden - op de zuidelijke helling en achter de groeve - 2.050 inheemse boompjes en struiken geplant. Zij maken deel uit van de bijna 6 hectare bos die tegen eind 2028 zullen aangeplant worden. Hiermee werd de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een toekomstbos met onder andere meidoorn, hazelaar, sleedoorn, zomer eik, winter eik,  zoete kers…  Hiermee levert Natuurpunt weer een belangrijke bijdrage tot de algemene doelstelling van herbebossing. De aanwezigheid van heel wat lokale vrijwilligers toont ook dat het draagvlak voor meer natuur in eigen streek groot is. 

Natuurpunt was echter al zeer actief betrokken in de aanvang van het verhaal. Voor het uitwerken van de herinrichtingsplannen werd uitgebreid gebruik gemaakt van de ervaring van Natuurpuntadviseurs. Ook op het terrein startte het verhaal reeds twee jaar geleden met de eerste bosaanplantingen op de noordelijke helling. Afgelopen jaar werden, in de zone met nog een (licht) actieve zandwinning, inrichtingswerken gedaan voor oeverzwaluwen. Deze leverden onmiddellijk een fantastisch resultaat op: maar liefst 100-120 vogels namen er hun intrek. Het maaibeheer op het zuidelijk georiënteerde grasland zal op korte termijn zorgen voor een bloemenrijke deken. Zo bloeide vorig jaar o.a. graslathyrus massaal en telden we afgelopen weekend maar liefst 1.206 rozetten van bijenorchis.