Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.425
Bomen

0,54 Ha
Compensatiebos

04/03/2023

Kleine Boswijk

Geplant door

Private eigenaar

In samenwerking met

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

De Kleine Boswijk

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord ondersteunde de private eigenaar om deze bebossing te realiseren. Enkele voormalige weilanden van een bijhorende hoeve werden bebost met aandacht voor ecologie en de landschappelijke context.

Volgens de Ferrariskaart (eind 18e eeuw) was dit gebied volledig bos onder de naam 'Kleine Boswijk'. Vandaar het idee van de eigenaars om dit bos als het ware opnieuw tot leven te wekken. Het volledige bos historisch reconstrueren zal nog wat tijd in beslag nemen, maar de aanzet is alvast gegeven. Naast de knipoog naar het verleden levert dit bos natuurlijk ook een meerwaarde op vlak van diversiteit en ecologie. Er werden zeer veel verschillende boomsoorten aangeplant waaronder boskers, zomereik, linde, haagbeuk... Daarnaast werd ook een grote diversiteit aan bloei- en besdragende bosrandstruiken uitgekozen. Het bos ligt ingebed in een akkerlandlandschap, vandaar werd gekozen om rondomrond een brede mantel-zoomvegetatie te laten ontwikkelen. Dit bos zal in de toekomst heel wat voordelen bieden aan allerhande flora en fauna de omgeving.