Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

Spontaan gegroeide bomen

1,08 Ha
Nieuw bos

14/04/2024

Kleine Netevallei

Geplant door

Natuurpunt De Wielewaal

In het natuurgebied van de Kleine Netevallei op grondgebied van de gemeente Ranst heeft de VMM werken uitgevoerd op percelen van Natuurpunt die dienen voor ‘Ecologisch beekherstel & natte natuur langs de benedenloop van de Molenbeek-Bollaak’. In dit project werkt VMM samen met Natuurpunt om de voormalige weekendvijvers te nivelleren en zo de hydrologie te herstellen. De Molenbeek-Bollaak krijgt een nieuwe meanderende bedding. Op de oevers van de voormalige weekendvijvers stonden reeds her en der bomen en nu kan de rest van de oppervlakte gedempte vijvers verder spontaan te verbossen. 

Zo zal er in totaal ruim 1 hectare nieuw bos bijkomen op de voormalige vijvers, de gezamenlijke oppervlakte is in totaal goed voor 2,7 hectare bos . Het is opvallend hoe snel de spontane verjonging aanslaat. De spontane verbossing is op deze plek voorzien in de landschapsvisie van het natuurbeheerplan (meer bepaald een mengvorm van elzenbroekbos en wilgenvloedbos).