Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.510
Bomen

0,57 Ha
Nieuw bos

12/01/2022

Kleinenakkerbos

Geplant door

Private eigenaar

In samenwerking met

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw

Een private eigenaar liet in samenwerking met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw een zeer divers loofbos aanleggen dat aansluiting vindt op eerdere bosomvormingsprojecten van de Bosgroep.

Het bos werd aangeplant met bosranden bestaande uit kardinaalsmuts, veldesdoorn, Europese vogelkers, boswilg, hazelaar en spork. Daarnaast moet een bonte mix aan boomsoorten voor extra biodiversiteit zorgen. Zo werd er zomereik, wintereik, tamme kastanje, lijsterbes, fladderiep, boskers, gewone esdoorn en winterlinde aangeplant. Een soortenrijk bos dat de klimaatveranderingen moet doorstaan.

Een aanplant waar de boseigenaar trots op mag zijn!