Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.550
Bomen

0,63 Ha
Nieuw bos

28/03/2024

Molenbos

Geplant door

della faille d'huysse yves

In samenwerking met

'Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw' en 'BOOST'

Deze private eigenaar draagt de natuur in het algemeen en het bos in het bijzonder een warm hart toe en besloten daarom, samen met de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw, mee hun schouders te zetten onder de bosuitbreiding.

De bebossing van deze weidepercelen betekent een mooie uitbreiding én verbinding van de aanpalende bospercelen van het kasteeldomein van Leeuwergem.
Op dit perceel vochtig weiland werden een tiental inheemse standplaatsgeschikte struik- en boomsoorten aangeplant.

Dit bebossingsproject is één van de BOOST-bossen die de Oost-Vlaamse Bosgroepen deze winter aanplanten, verspreid over Oost-Vlaanderen. Zo wil BOOST zorgen voor meer en beter bos in Oost-Vlaanderen. BOOST is het bosuitbreidingsfonds van Bosgroepen Oost-Vlaanderen; met steun van Provincie Oost-Vlaanderen. Meer info op https://boostvoorbos.be/