Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

2.965
Bomen

1,44 Ha
Nieuw bos

17/12/2021

Monnikenbos

Geplant door

Stad Antwerpen

In samenwerking met

Bosgroep Antwerpse Gordel

Vrijdag 17/12 zijn door schepen Van Doesburg en de leerlingen van de basisschool "De Beren" uit Berendrecht de eerste van de 3.000 bomen geplant op een perceel in de Monnikenhofstraat, Berendrecht. Om alles voor de leerlingen visueel duidelijk te maken waren er foto's van de boomsoort op de plantlocatie voorzien. Zij hebben aan de hand van een door hen gemaakt plakkaat kunnen aanduiden welke bomen zij hebben aangeplant. De verdere aanplant is gebeurd door onze eigen mensen van de groendienst.

Het bos krijgt de naam 'Monnikenbos'. De naam van het bos is een verwijzing naar de aanwezigheid van een abdij en de bestemming van de percelen in het verleden. Het Monnikenbos heeft een totale oppervlakte van 1,44 ha en zal bestaan uit inheems gemengd loofhout. De soortkeuze is afgestemd op de verschillende terreinomstandigheden en met oog op een hoge biodiversiteit. 

De rand van het bos bestaat uit lagere bloemende en vruchtdragende houtachtige gewassen die dienen als voedsel- en schuilplaats voor verschillende dieren en insecten. Het bos wordt in zijn eerste levensjaren beschermt en afgebakend door een afsluiting die ervoor moet zorgen dat het jonge bosgoed wordt gevrijwaard van vraat- en betredingsschade. Nadien zal het bos worden opgesteld voor vormen van zachte en stille recreatie.

Met de aanplant van dit bos en nog meer bossen in de toekomst trachten we ons steentje bij te dragen aan de doelstellingen van 4.000ha bos tegen 2024.