Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.100
Bomen

1,51 Ha
Nieuw bos

24/02/2022

Natuurpunt Demerbeemden

Geplant door

Natuurpunt Begijnendijk

In samenwerking met

't SJIBke (Betekom)

De aanplant op het ex-voetbalveld FC Bruggenhof in de Betekomse Demervallei was een succes. Donderdag 24/2 werkte Project Educatief Natuurbeheer samen met het Sjibke, de basisschool uit Betekom. Zij plantten 600 bomen, vooral in 'kloempen' van 20 per soort dus. Zaterdag 26/2 wetkten wij verder met een 20-tal vrijwilligers en werden er nog eens 500 bomen geplant.

Totaal: 1100 nieuwe inheemse bomen, waaronder vogelkers, Gelderse roos, hondsroos, haagbeuk, hazelaar, winter- en zomereik, beuk, ruwe Iep en meidoorn.

Er werd een wandelpad vrijgehouden langs- en doorheen het nieuwe bos. 

De oude kantine zal in een later stadium worden afgebroken. Ook willen we graag een voorziening voor ooievaarsnesten plaatsen op de hoge lichtmasten die nog langs het plein staan. Enkele dagen voor de plantdag zag een buurman hier minstens 20 ooievaars.