Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

11.000
Bomen

4,57 Ha
Nieuw bos

09/12/2022

Rode Dopheidereservaat

Geplant door

Natuurpunt Jabbeke

In samenwerking met

Buildinc, Pharmabelgium en Biztory

Natuurpunt Jabbeke organiseerde in het weekend van 12 en 13 november een heel grote boomplantactie in Snellegem. In de Jabbeekse deelgemeente werd het Rode Dopheidereservaat onder handen genomen, met een bosuitbreiding van 3,7 hectare. 

Tijdens de voorbereidende werken tijdens de week, werden plantgaten geboord en werd het plantgoed ingekuild. 

Dankzij het goede weer en de grote mobiliserende kracht van het lokale beheerteam was de opkomst bijzonder groot. Er kwamen tientallen vrijwilligers om de 9.000 inheemse bomen en struiken te planten, waaronder berk, hazelaar, haagbeuk, boskers, zomereik en beuk. Aan de westelijke kant werd een ruime bosrand aangeplant die naast het toekomstige pad zal liggen.

Een grote dank aan de vrijwilligers, leden en sympathysanten, de professionele terreinploeg

Op 10 december was het de beurt aan enkele bedrijven om nogmaals 2.000 bomen te planten, zodat de totale oppervlakte zo'n 4,57 hectare bedraagt. Veel dank aan de tientallen werknemers van Buildinc, Pharmabelgium en Biztory.

De jonge bomen vormen de aanzet voor een nieuw bos in het Rodedopheidereservaat dat in totaal 13 hectare groot wordt. Dat brengt ons weer een stapje dichter bij het streefcijfer om tegen 2024 ons bosbestand met 4.000 ha uit te breiden. Een ambitieus plan, want er ligt vooral in onze provincie nog heel wat werk op de plank, West-Vlaanderen is de bosarmste provincie.

Begin januari werd een omheining of wildraster geplaatst door de terreinploeg van Natuurpunt.