Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

2.600
Bomen

1,26 Ha
Nieuw bos

03/12/2022

Rothoek-Kwarekken

Geplant door

Natuurpunt Westerlo

Op 1, 2 en 4 december 2022 plantte Natuurpunt Westerlo 2600 nieuwe bomen naast het natuurgebied Rothoek-Kwarekken in Zoerle-Parwijs in Westerlo. Zo wordt het natuurgebied uitgebreid met 1,26 hectare bos. Met dit klimaatbos voor de toekomst zet Natuurpunt in op biodiversiteit, duurzame natuurbescherming en -ontwikkeling.

Daarvoor kocht Natuurpunt Westerlo 4 voormalige paardenweides die grenzen aan het bestaande natuurgebied.

De uitbreiding staat in het teken van natuurbescherming, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. “De uitdagingen van het veranderende klimaat, ruimtelijke ordening, stikstof, droogte, verlies van biodiversiteit en het beschermen van huidige natuur zijn immers cruciaal” , meent Danny Mattheeusen, voorzitter van Natuurpunt Westerlo. Daarom bestaat het nieuwe plantgoed uit 25 verschillende inheemse soorten. Het meeste plantgoed is 80cm tot 1,2 m. Er worden ook struiken met bessen en hazelaars aangeplant die voedsel leveren voor vogels en zoogdieren.

De boomplantactie van voorbije week richtte zich naar scholen en bedrijven, waarvoor de boomplantdagen plaatsvonden op 1 en 2 december. Meer dan 300 leerlingen kwamen enthousiast bomen planten. Ook bedrijven kwamen met een dertigtal medewerkers mee planten. Voor de leden van Natuurpunt en gezinnen die een boom wilden planten, ging de boomplantdag door op zondagmiddag 4 december.

De plantactie werd ondersteund door de Gemeente Westerlo. Schepen Paul Helsen plantte zondag, samen met afgevaardigde van de Europese Commissie Patricia Libert, een boom als symbool voor de samenwerking. Dank aan alle planters die meewerkten aan het ontstaan van dit nieuwe klimaatbos.