Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

199
Bomen

0,09 Ha
Nieuw bos

31/03/2021

RWZI Balen

Geplant door

Aquafin

In 2018 ondertekende Aquafin de Green Deal Biodiversiteit en engageerde zich daarmee om op 400 hectare bedrijfsterreinen extra inspanningen te doen om de biodiversiteit te vergroten. Meewerken aan 'Meer bos voor Vlaanderen!' is dan ook een logische stap. Het is één van de doelstellingen die we ons als bedrijf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beperken ons niet tot het aanplanten van extra bos, maar leggen ook poelen aan, vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen bijenhotels en nestkastjes op en rond onze zuiveringsinstallaties en pompstations.

In Halen is 0,09 ha bos aangeplant. Het bos bestaat uit 65 bomen en 134 struiken (Ruwe berk, lijsterbes, Europese vogelkers en hondsroos).

Van het snoeihout maken we een takkenril.