Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

595
Bomen

0,17 Ha
Nieuw bos

31/03/2021

RWZI Duffel

Geplant door

Aquafin

In 2018 ondertekende Aquafin de Green Deal Biodiversiteit en engageerde zich daarmee om op 400 hectare bedrijfsterreinen extra inspanningen te doen om de biodiversiteit te vergroten. Meewerken aan 'Meer bos voor Vlaanderen!' is dan ook een logische stap. Het is één van de doelstellingen die we ons als bedrijf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beperken ons niet tot het aanplanten van extra bos, maar leggen ook poelen aan, vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen bijenhotels en nestkastjes op en rond onze zuiveringsinstallaties en pompstations.

In Duffel is 0,17 ha bos aangeplant. Het bos bestaat uit 125 bomen  en 470 struiken (lijsterbes, eenstijlige meidoorn, vuilboom, hazelaar, wilde liguster, sleedoorn, rode kornoelje).

Van het snoeihout wordt een takkenril gemaakt.