Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

378
Bomen

0,15 Ha
Nieuw bos

02/04/2021

RWZI Merelbeke

Geplant door

Aquafin

In 2018 ondertekende Aquafin de Green Deal biodiversiteit en engageerde zich daarmee om op 400 hectare bedrijfsterreinen extra inspanningen te doen om de biodiversiteit er te vergroten. Meewerken aan 'Meer bos voor Vlaanderen' is dan ook een logische stap. Het is één van de doelstellingen die we ons als bedrijf opleggen in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beperken ons niet tot het aanplanten van extra bos, maar leggen ook poelen aan, vormen grasweiden om tot bloemenweiden, doen aan gefaseerd maaibeheer en plaatsen bijenhotels en nestkastjes op en rond onze zuiveringsinstallaties en pompstations.

In Gent/Merelbeke is de zone tussen een bestaande groengordel met een bestaand stuk bos verdicht. 

Het nieuwe bos bestaat uit 126 bomen (Boskers, zomereik en haagbeuk) en 252 struiken (sleedoorn, eenstijlige meidoorn, hazelaar, vuilboom, hondroos en lijsterbes).