Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

Spontaan gegroeide bomen

2,00 Ha
Nieuw bos

17/05/2022

Sneppemeersen

Geplant door

Stad Gent

Dit bos bestaat uit een (deel van) een voormalige camping waar al bomen stonden. Na de aankoop door Stad Gent werd het terrein verlaten en zijn er spontaan veel meer bomen beginnen groeien. Ook de twee hooilanden werden door stad Gent aangekocht en verbossen nu snel. Er stonden al wat bomen aan de rand van de percelen, maar door niet langer te maaien verbossen deze percelen nu vrij snel.