Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

10.835
Bomen

4,06 Ha
Compensatiebos

03/12/2019

Speelbos Turnhout breidt uit met 10.000 bomen...

Geplant door

Stad Turnhout

In samenwerking met

Bosgroep Kempen Noord, basisschool Kameleon, Theater Stap, bewoners en jeugdverenigingen
Begin december 2019 plantten Stad Turnhout en Bosgroep Kempen Noord samen met leerlingen, jeugdverenigingen, Theater Stap en buurtbewoners meer dan 10.000 bomen aan. Het nieuwe stadsbos ligt aan de rand van de Nassaulaan. Stad Turnhout kocht de gronden aan voor de realisatie van een speelbos. Door de ligging nabij het stadscentrum en enkele woonwijken kunnen kinderen vlakbij huis ravotten, spelen en kampen bouwen. Met het planten van een bos kiest Stad Turnhout ook voor een gezonde stad. Bossen spelen een belangrijke rol in het klimaatneutraal maken van de stad. Er is gekozen voor een bos met een mix aan inheemse soorten. De hoofdboomsoorten zijn winterlinde, esdoorn en veldiep. In een bos horen ook open plekken en struiklagen. Zo werd de rand van het bos voorzien van ondermeer hazelaar, vlier, lijsterbes en sporkehout. Centraal in het bos zal nog een wandelpad aangelegd worden, en een poel zal het leefgebied vormen voor kikkers, salamanders en libellen.