Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

550
Bomen

0,33 Ha
Nieuw bos

05/02/2022

Tafelbos

Geplant door

Natuurpunt Lubbeek

In samenwerking met

Visma-Yuki en Pantarein

Natuurpunt heeft opnieuw een stukje bosuitbreiding gerealiseerd. Zowel Visma-Yuki als de Pantarein-bedrijven staken de spade in de grond in Tielt-Winge op zondag 5 februari 2022. Samen met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en tientallen medewerkers, klanten, familie en vrienden leggen ze er een bedrijfsbos aan, dat meteen zal leiden tot een hogere biodiversiteit. De drie bedrijven zelf plantten 550 bomen op een stuk van ongeveer 0,3 ha, maar het totale bos zal de komende jaren nog een flink stuk groter worden. Op dezelfde locatie werden reeds andere percelen bebost in het najaar van 2021. 

Het gaat om de aanleg van ruim 550 bomen, vlakbij het Tafelbos in Binkom, op de grens van de gemeenten Lubbeek en Tielt-Winge, en het Boekhoutbos. Zo krijgt de natuurverbinding tussen de twee bossen verder vorm, en het zal niet stoppen met deze lading bomen.

Het Tafelbos is vandaag al een historisch permanent bos en een restant van een 18de eeuws Hagelands woud aan de bovenloop van de Winge. De prachtige en natuurlijk meanderende Vosselbeek, die stroomopwaarts ontspringt op de grens van Lubbeek en Binkom, kronkelt zich door het bos en mondt er uit in de Wingebeek. Grote delen van het bos worden ingenomen door biologisch zeer waardevol eiken-, haagbeuken- en zuur eikenbos. In de lente wordt een immens en prachtig tapijt van bloeiende Bosanemonen uitgespreid.