Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1,57 Ha
Nieuw bos

08/02/2021

Ter Planken

Geplant door

Natuurpunt Dilbeek

In samenwerking met

Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Dilbeek, Arcadis, ABN-AMRO en Out of Use

Natuurpunt bebost Ter Planken in Schepdaal met steun van bedrijven...

Op  8 maart gaat de professionele terreinploeg van Natuurpunt van start met de aanleg van een bos op het natuurbestemde grasland Ter Planken,  gelegen naast het voetbalveld langs de Jan De Trochstraat in Schepdaal.  De bebossing wordt financieel gesteund door de provincie en door 3 bedrijven: Arcadis, ABN/AMRO en Out of Use. Deze laatste  hield hiervoor afgelopen jaar een gsm-inzamelactie, o.a. in Odisee. 

Aanvankelijk was het bedoeling  dat bedrijfspersoneel, leerlingen en wijkbewoners de plantjes zouden komen planten maar corona stak daar een stokje voor. Het bos kan een belangrijke stapsteen worden in de ecologische verbinding tussen het Begijnenborrebos en de Zibbeekvallei enerzijds, en via  de Plankenbeekvallei, met de vallei van de Pedebeek, waar natuurbeheer door het Agentschap Natuur & Bos en Natuurpunt al een 10-tal jaar geleden ingang heeft gevonden. 

We zijn uitgegaan van een groepsgewijze aanplanting van 500 bomen (Zomereik, Winterlinde, Haagbeuk, Zoete kers, Grauwe wilg, Geoorde wilg en Fladderiep en van 2.750 struiken in brede boszomen, bestaande uit Gewone vogelkers, Aalbes, Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts, Gewone vlier, Rode kornoelje en Sleedoorn). De bebossing is extensief en laat voldoende ruimte voor spontane bosontwikkeling. 

De toegankelijkheid van het bos wordt verzekerd door een ringvormig wandelpad dat zal aansluiten op de Plankenveldweg (Vierbekenwandeling) en op het speelbosje van de wijk.