Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1.200
Bomen

1,08 Ha
Nieuw bos

13/03/2022

Tortelboombos

Geplant door

Natuurpunt Ninove

In samenwerking met

Attentia

Op de grens van het Ninoofse Aspelare en het Herzeelse Sint-Antelinks groeit sinds het voorbije weekend een nieuw bos van 1,2 hectare. De afdeling Natuurpunt Ninove heeft vorig jaar aan de Tortelboomstraat verscheidene hectares landbouwgrond verworven die de bestaande natuurgebieden zullen uitbreiden. 

Voor het planten van de 1.200 nieuwe bomen dienden zich honderden vrijwilligers aan van het bedrijf Attentia dat het bosuitbreidingsproject mee ondersteunt. Het aantal boomsoorten is heel divers: zwarte els, zomereik, haagbeuk, ratelpopulier, iep en verscheidene struiken zoals meidoorn en Gelderse roos. 

Het Tortelboombos is vernoemd naar de nabijgelegen beschermde hoeve Hof Ter Tortelboom. Het huidige Tortelboombos is een klein bos van ongeveer 8 ha waarvan een klein deel historisch permanent bos dat al op de kaarten staat van Graaf de Ferraris uit 1771.  

De bosaanplanting van Attentia is een eerste stap in de noordelijke uitbreiding van het bos waardoor dit op termijn zal leiden tot een verdubbeling van de bosoppervlakte van het Tortelboombos.