Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

900
Bomen

0,56 Ha
Nieuw bos

17/02/2023

Vallei van de Winterbeek

Geplant door

Natuurpunt Zuidoost-Limburg

In samenwerking met

Ink Consulting

Op zaterdag 18 februari 2023 hebben de vrijwilligers van Natuurpunt samen met het bedrijf Ink Consulting de resterende 0,56 hectare bos aangeplant op een perceel naast het eerder geplante Bollebos. De dagen voor de aanplant hadden de vrijwilligers samen met de ploeg van Natuurpunt de nodige voorbereidingen op het terrein aangebracht: plantgaten maken, plaatsen van een paal in het midden van de kloemp, overtollige prikkeldraad verwijderen, extra gezeefde zwarte grond over terrein verdeeld enzovoort. Daarnaast werd het plantgoed door de vrijwilligers uitgesorteerd en in pakketjes per kloemp samengebonden en naar het terrein gebracht. Kortom, een degelijke voorbereiding met de bedoeling het planten zelf vlot te laten verlopen. 

Het planten zelf verliep zodanig goed dat de medewerkers van Ink Consulting (onder leiding van Guido Bijnens van Natuurpunt Zuidoost-Limburg) 900 planten op 3 uurtjes in de grond plaatsten. Het bos, voor het merendeel zomereik en hazelaar met een vleugje haagbeuk, zwarte els, vlier, sleedoorn en hondsroos, kan zo beginnen te groeien net als het aanpalend Bollebos dat afgelopen november aangeplant werd.

Nu kijken we met zijn allen uit naar de lente!