Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

3.000
Bomen

1,53 Ha
Compensatiebos

16/02/2024

Westelijke zone ecologisch park Vichte

Geplant door

Gemeentebestuur Anzegem

In samenwerking met

Gemeente Anzegem, Natuurpunt, Bosgroep IJzer en Leie

Op zaterdagochtend 17 februari 2023 kwamen een 130-tal inwoners dit nieuwe bos aanplanten.
In 2022 kon het gemeentebestuur Anzegem dit terrein tussen domein Beukenhof en de spoorweg in Vichte (westelijke zone ecologisch park Vichte) van ongeveer 1,5 hectare aankopen met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en het regiofonds (provincie en Leiedal).

De zone tussen het Beukenhof en het kasteelpark is volgens het gelijknamige ruimtelijk uitvoeringsplan aangeduid als zone voor “ecologisch park” en is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos (hoofdfunctie natuur).

Op dit terrein werd een natuurbos aangeplant met grote diversiteit. Het bebossingsplan werd opgemaakt door Bosgroep IJzer en Leie en omvat een 2 meter breed onverhard bospad (met 2 open plekken), bosranden hoofdzakelijk bestaande uit struiken, een boskern (kant spoorweg) met meer snel groeiende en hoge boomsoorten en een boskern met meer trager groeiende en lagere boomsoorten. In totaal gaat om ongeveer 3.000 stuks bosgoed verdeeld over meer dan 30 soorten!

De nieuwe naam van het bos wordt later, samen met het infobord, nog bekend gemaakt.