Bosteller.be

Verhalen

Lees hier de verslagen van scholen, vrijwilligers, bedrijven, natuurorganisaties, ...

illustratie <br />Bomen

1,30 Ha
Nieuw bos

18/11/2022

Wijngaardberg

Geplant door

Natuurpunt Rotselaar

Het aanplanten van het bos in het natuurgebied van Wijngaardberg is heel goed verlopen. Ondanks het slechte weer kwamen toch enkele nieuwe vrijwilligers helpen, voornamelijk kinderen onder begeleiding van hun (groot)ouders. Op een deel van het perceel was reeds spontane verjonging te zien. Samen met de aanplanting van enkele kernsoorten hopen we in elk geval dat dit perceel zich op termijn verder ontwikkelt tot een ecologisch waardevol bos met biologisch waardevolle soorten.