Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Aankoopsubsidie Lokale Besturen voor Bosuitbreiding wordt tijdelijk verhoogd!

09/01/2023
Bron: Agentschap Natuur & Bos

De Vlaamse overheid wil echt alles op alles zetten om 4.000 ha nieuw bossen aan te leggen tegen 2024. Daarom verhoogt het Agentschap Natuur & Bos nu de aankoopsubsidies voor lokale besturen naar 90% met een plafond van 7 €. De focus van deze subsidie is de aanleg van bossen met sociale functies in de urbane omgeving. Omdat bossen belangrijk zijn voor het klimaat, de natuur en de gezondheid… De nieuwe regeling ging in op 1 januari 2023.

Vlaming wil meer bossen

Uit een bevraging van 1.000 Vlamingen door iVOX blijkt dat 9 op 10 Vlamingen meer bos willen, liefst in de eigen gemeente. Ze kijken hiervoor in belangrijke mate naar hun lokaal bestuur. Enerzijds kunnen die besturen eigen terreinen bebossen, maar aankoop van nieuwe terreinen is ook vaak aan de orde om tot aaneengesloten buurtbossen te komen. Deze subsidie is het belangrijkste instrument voor lokale besturen om bij te dragen aan deze maatschappelijke behoefte. 

Die nieuwe bossen zijn heel belangrijk voor het opvangen van de effecten van de klimaatverandering. Een stevig bos heeft een verkoelend effect om zijn omgeving, bleek recentelijk nog uit het onderzoek van Curieuzeneuzen in de Tuin. Eens te meer hebben die bossen dus een grote waarde voor de toekomstige leefbaarheid van de dichtbebouwde omgeving. Daarom rekenen we op de lokale besturen om vooral in de urbane buurt aan de slag te gaan.

Koken kost geld

We zien dat heel wat lokale besturen wel nieuwe bossen willen aanleggen, maar door de budgettaire krapte hun deel van de financiering niet bij elkaar krijgen. We zien ook dat die besturen vaak duurdere gronden kopen, omdat zij net in die urbane omgeving projecten uitwerken. Daarom wordt de aankoopsubsidie bosuitbreiding voor lokale besturen naar 90% met een subsidieplafond van 7 €/m² en met een maximum van 250.000€ per aanvraag. Dit opent nieuwe perspectieven om die noodzakelijke aankopen toch nog een kans te geven. De dossiers dienen uiterlijk op 31 december 2023 ingediend te zijn. Alle info en voorwaarden over de aankoopsubsidie voor lokale besturen vindt u hier.