Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Bossen voor elke Gentenaar!

16/11/2021
Bron: Stad Gent

Stad Gent mocht in oktober op het boscongres als enige lokaal bestuur een zilveren boslabel in ontvangst nemen. Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir reikte het boslabel in het zilver uit omdat Gent meer dan 5 hectare nieuw bos liet aanplanten op gronden die het stadsbestuur zelf in zijn bezit heeft. Schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker mocht het label in ontvangst nemen en was erg blij met de erkenning maar blikte ook al even vooruit.

“Want de bomendrang van Gent gaat veel verder”, kondigt De Bruycker aan. “Wij hebben ons als stadsbestuur geëngageerd om tijdens deze bestuursperiode in totaal 90 hectare extra bos aan te planten en zo de hele stad nog groener te maken.” Een ambitieuze doelstelling waarvoor Gent ook rekent op samenwerkingen met onder andere de Vlaamse Landmaatschappij, Natuur & Bos en middenveldorganisaties om mee bomen in de grond te krijgen. “Door de krachten te bundelen, hoopt onze stad zich te kunnen ontpoppen tot een echte pionier op het vlak van vergroening”, aldus De Bruycker.

Dat pakt Gent structureel en beleidsmatig aan. Eerst en vooral werden vijf groenpolen afgebakend die voor een groene long zorgen in de rand van de stad. Die gebieden worden verder ontwikkeld en waar mogelijk wordt aan bosuitbreiding gedaan. Daarnaast werd het ‘RUP Groen’ definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat Ruimtelijk Uitvoeringsplan moet de bestaande natuur in de stad beschermen en structurele uitbreiding van natuur mogelijk maken, ook op plaatsen waar dat voordien niet mogelijk was.

“Grote groene oases dicht bij de binnenstad, dat juichen de Gentenaars uiteraard toe. Toch willen we voor iedereen ook groen in de buurt voorzien. Corona heeft nog maar eens duidelijk gemaakt hoeveel deugd mensen hebben van een parkje in de buurt waar kinderen kunnen spelen, de hond uitgelaten wordt of de ogen even kunnen rusten na een thuiswerkdag. Daarom gaan we ook op zoek naar locaties waar we samen met de wijk kleinere stadsbosjes kunnen aanplanten. In de eerste plaats in dichtbebouwde wijken, waar onze parken écht ‘de tuinen van de Gentenaars’ zijn”, verduidelijkt De Bruycker.

“Maar ook bosuitbreiding is voor ons een verhaal van elke Gentenaar. We betrekken de bevolking door plantacties in te plannen of stukjes bosuitbreiding in te vullen als geboortebos en krijgen zo iedereen mee in onze groene ambitie. Want dankzij een bosrijk Gent winnen we allemaal”, blikt De Bruycker vooruit.