Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Bosuitbreiding bedreigt het landbouwareaal in Vlaanderen niet!

11/04/2024
Bron: VRT NWS

Bedreigt de bosuitbreiding werkelijk het landbouwareaal in Vlaanderen, zoals Lode Ceyssens van de Boerenbond stelt? Dat zou komen door de aankopen van gronden voor natuur? Anna Verhoeve, onderzoeker bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) stelt dat dit niet het geval is: 'Voor een stuk gaat het om natuurbeheer, maar ook om weiland voor hobbydieren, zoals voor alpaca's of paarden, of grote tuinen. De natuurinstanties zijn niet de grootste speler. We zien dat bijvoorbeeld particulieren met grote tuinen vaak een grotere rol spelen, zowel wat het aantal hectares betreft als de prijs die ze ervoor kunnen neerleggen'.

VRT NWS vroeg de meest recente cijfers op bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Die cijfers tonen dat grond die in 2022 wel voor landbouw bestemd was, maar zo niet benut werd, verschillende andere functies had. De grootste categorieën waren de functies 'huizen en tuinen' (34.690 ha), 'overig grasland' (waarop doorgaans hobbydieren grazen, 33.720 ha), 'bebossing' (30.540 ha) en 'transportinfrastructuur' (27.280 ha). Omgekeerd werd binnen de 'groene bestemmingen' ongeveer 36.330 hectare ingenomen door landbouwgebruik.

Conclusie VRT NWS: 'De druk op de landbouwgronden komt echter niet enkel vanuit natuurinstanties, zoals Lode Ceyssens laat uitschijnen. Ook particulieren met grote tuinen of weilanden voor hobbydieren spelen een belangrijke rol. Deze uitspraak beschouwen we daarom als eerder onwaar'. 

Lees de volledige Factcheck van VRT NWS hier.