Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Bosuitbreiding in Antwerpen: een duurzaam succes!

18/03/2024
Bron: Bosalliantie

In Antwerpen staat voor 7,71 hectare aan nieuwe bossen te groeien. De Koekenstad is daarin geslaagd door aan het begin van deze legislatuur expliciet met bosuitbreiding aan de slag te gaan. 

Waar een wil is, is een weg

In 2019 sprak de Vlaamse Regering een erg duidelijke ambitie uit: Meer bos voor Vlaanderen! Stad Antwerpen engageerde zich meteen om actief bij te dragen aan deze doelstelling. Het Antwerpse college onderschrijft immers volop de meerwaarde van extra groenpolen rond de stad waar Antwerpenaren kunnen sporten, spelen of tot rust komen. 

De stad maakte de nodige budgetten vrij en ging via het autonoom gemeentebedrijf voor stadsprojecten (AG Vespa) op zoek naar de nodige gronden. Het was geen eenvoudige zoektocht om in sterk verstedelijkt gebied geschikte gronden te vinden. Verschillende vrije gronden kwamen niet voor bos in aanmerking, moesten eerst een bestemmingswijziging krijgen of waren in de praktijk moeilijk te bebossen. Zo werd er op één locatie zelfs steen en puin uit de grond gezeefd omdat er anders geen plantgaten geboord konden worden voor de jonge bomen.

De nieuwe bossen van ‘t stad

Maar die aanpak loonde wel. Beetje bij beetje werden de nodige percelen gevonden om nieuwe bossen aan te planten. De Stad Antwerpen werkte voor zijn bebossingsprojecten samen met de Bosgroep Antwerpse Gordel, zij ontzorgde het openbaar bestuur bij het volledige traject van vergunning, subsidies tot de boom in de grond en nabeheer. Zo vonden er de afgelopen jaren verschillende plantacties plaats. Antwerps schepen voor Groen Els van Doesburg kwam eigenhandig de eerste boompjes planten en onderstreepte zo het belang van deze nieuwe bossen voor de stad. Dankzij de inspanningen van de groendienst en van lokale schoolkinderen die mee hielpen planten staat er vandaag voor 7,71 hectare aan nieuwe bomen te groeien.

De vier voornaamste nieuwe bossen liggen aan de stadsrand, een ideale locatie voor meer groen. Het Monnikenbos in Berendrecht telt 6.000 inheemse bomen op de voormalige grond van een oud klooster. Ook in Wilrijk, op Linkeroever en in Ekeren groeien jonge bomen die een extra groene buffer rond de stad zullen vormen.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “We hebben in totaal 15.940 nieuwe inheemse bomen geplant. Maar in realiteit gaat het natuurlijk om nog meer bomen omdat er ook spontane bebossing wordt toegelaten. Met onze bebossingsprojecten zorgen we voor meer groen in de stad en dat heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit, want zo halen we co2 en fijn stof uit de lucht. Meer groen in de buurt versterkt bovendien het welzijn en de gezondheid van de omwonenden en zorgt voor een aangename en leefbare stad. Antwerpen zet zich op de kaart als één van de meeste toonaangevende steden in Europa wat betreft groen, bos- en bomenbeleid.” 

De voordelen van bebossing

Naast de recreationele en ecologische waarde, hebben bossen in de buurt van stedelijke gebieden nog andere voordelen. Zo zal de bebossing in het Bloemenveld in Wilrijk als groene buffer dienen tussen de autosnelweg en het topsportcentrum. Eens de bossen jongvolwassen zijn, zal de stad ze ook openstellen voor stille recreatie. De stad is zo overtuigd van de verborgen maatschappelijke opbrengst die meer groen in de stad heeft.

Maar zo lang moet je niet wachten om resultaat te zien. De aangeplante pionierssoorten zijn ondertussen al meer dan 2 meter en geven al een beetje een bosgevoel. De buurtbewoners zien zo elk jaar het bos een beetje meer uitgroeien tot een groene oase.