Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Europese Commissie keurt nieuwe bosstrategie goed: 3 miljard extra bomen tegen 2030!

13/07/2021
Bron: Europese Commissie

Op 14 juli 2021 keurde de Europese Commissie een nieuwe strategie goed voor het bosbeheer tegen 2030. Als onderdeel van de Green Deal en de Europese biodiversiteitsstrategie wordt gestreefd naar het planten van 3 miljard extra bomen. Grofweg komt het erop neer om de bosuitbreiding van de periode 2005 tot 2020 te verdubbelen. Het Europese bosareaal zal daarmee uitbreiden met circa 1,5%. Als je ziet dat het de ambitie van de Vlaamse regering is om het bosareaal in Vlaanderen van circa 140.000 naar 150.000 ha te laten stijgen in deze periode – dat is circa 6,5% -, dan is de Vlaamse uitdaging misschien niet zo enorm in oppervlakte, maar de relatieve bijdrage is wel substantiëel voor een drukke en sterk bebouwde regio als Vlaanderen.

Deze 3 miljard bomen zijn additioneel, dus geen herbebossingen en compensaties. In die zin is dit cijfer één op één gelinkt met de hectares nieuw bos op de bosteller. Momenteel bekijken we hoe we onze bosteller kunnen koppelen met de Europese bosteller, om zo rechtstreeks bij te dragen aan deze Europese doelstellingen. 

Het rapport schuift ook een aantal interessante statistieken naar voor. Gemiddeld legt een volwassen boom circa 22 kg CO2 vast uit de atmosfeer en geeft daarbij in ruil zuurstof af. De economische waarde van de huidige bossen in Europa wordt momenteel geschat op 512 EURO/ha/jaar op basis van 5 ecosysteemdiensten: hout, koolstofopslag, erosiebestrijding, waterzuivering en recreatie. Biodiversiteit wordt in het hele verhaal als zeer belangrijk beschouwd. Bossen kunnen ook bijdragen aan de 10% biodiverse agrarische landschappen waarnaar wordt gestreefd tegen 2030 en deze bossen kunnen een grote bijdrage leveren aan erosie. Met cijfers wordt aangetoond dat landbouw hogere opbrengsten kan genereren in een agroforestry-aanpak. Ook wordt ingegaan op het belang van bomen in urbane omgevingen.

De volledige tekst vindt u hier. De Nederlandse synthese vindt u hier.