Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Evergem schrapte woonuitbreidingsgebieden om open ruimte te verzekeren...

19/05/2022
Bron: Gemeente Evergem

Evergem is een landelijke gemeente in het Meetjesland. Net buiten Gent en vlak bij de haven, wordt de verstedelijking er steeds zichtbaarder. “Evergem kende de afgelopen jaren één van de hoogste betonsnelheden van Vlaanderen”, aldus ex-schepen Sven Roegiers. Omdat Evergem door zijn inwoners net voor zijn landelijk karakter geprezen wordt, besloot Evergem het heft in eigen handen te nemen en de open ruimte te bestendigen. “We hebben er bewust voor gekozen om woonuitbreidingsgebieden te schrappen en zo onze open ruimte te vrijwaren”, aldus schepen Roegiers. 

We willen voor de Evergemenaren open ruimte en groen verzekeren...

Dat bleek niet eens een complexe operatie voor de gemeente. De meeste geschrapte woonuitbreidingsgebieden zouden in praktijk erg moeilijk te ontwikkelen geweest zijn. Veel zones lagen niet aan een uitgeruste weg en sommige werden door de Vlaamse overheid zelfs ingekleurd als watergevoelig openruimtegebied (WORG) wat wil zeggen dat deze zones gevoelig zijn voor overstromingen en de Vlaamse overheid tegen verharding zelfs in beroep gaat. “We besloten daarom om duidelijkheid te scheppen voor iedereen”, aldus schepen Josse Verdegem. “Veel grondeigenaars koesterden nog de hoop om ooit deze zones te kunnen bouwen. Door ze nu als woonuitbreidingsgebied te schrappen, laten we hen niet tot 2040 in het ongewisse.”

Dat betekent niet dat er niet meer gebouwd kan worden in Evergem. “Om nieuwe inwoners te verwelkomen, gaan we de bestaande kernen verdichten en de grotere loten opdelen in kleinere”, legt Verdegem uit. “De gemeente telt bovendien nog een heel aantal onbebouwde woonzones. Door de Coronacrisis zien we dat onze regio erg in trek is bij mensen die op zoek zijn naar een huis met een tuin dicht bij de natuur. We willen er dan ook voor zorgen dat mensen wel in Evergem kunnen blijven komen wonen”, concludeert schepen Verdegem.

Het schrappen van WUG’s kan ook bijdragen tot bebossingsmogelijkheden...

Het schrappen van WUG’s had als voornaamste doel om open ruimte veilig te stellen maar biedt ook kansen om aan bosuitbreiding te doen. Aan het kasteeldomein van Wippelgem werd een WUG geschrapt waardoor er ruimte vrij kwam voor bebossing. De gemeente plant er een geboortebos met plaats voor 8 ha bomen. Elk jaar kunnen ouders van pasgeboren Evergemenaren er een toekomstboom komen planten.

“Maar ook het bos in het centrum van Evergem is een mooi voorbeeld van hoe extra groene ruimte gecreëerd werd,” gaat Roegiers verder. Gepensioneerde boswachter Hubert De Decker kon dankzij het schrappen van een WUG een levenslange droom in vervulling zien gaan. Hij kocht een grond aan pal in het centrum van Evergem, iets meer dan 6.000 vierkante meter groot en op wandelafstand van meerdere lagere scholen. Hierop plantte hij ruim 800 bomen. De Decker kocht het domein zelf aan, maar stelt het open voor iedereen om tot rust te komen, te spelen of te sporten. “Dankzij Hubert beschikt het dorp in de toekomst over zijn eigen groene long. Wat een fantastisch vooruitzicht”, besluit Roegiers.