Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Interview met Administrateur-Generaal Marleen Evenepoel van het Agentschap Natuur & Bos: 'De Bosalliantie staat voor u klaar!'

02/06/2021
Bron: Agentschap Natuur & Bos

Meteen na de lancering van het nieuwe bosuitbreidingsplan werd de Bosalliantie opgericht – een uniek samenwerkingsverband tussen de Vlaamse en regionale overheden en de belangrijkste natuurorganisaties. Naast het Agentschap Natuur & Bos, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en het Instituut Natuur- en Bosonderzoek behoren ook BOS+, Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen, de Bosgroepen, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging voor Vlaamse Steden & Gemeenten tot deze alliantie. De komende jaren zullen zij alle maatschappelijke partijen intensief ondersteunen bij de realisatie van meer bos voor Vlaanderen. Of het nu gaat over technische expertise, ondersteuning bij het opbouwen van draagvlak of begeleiding bij het overlegproces – de Bosalliantie staat voor u klaar! 

Hoewel bosuitbreiding altijd al als belangrijk beschouwd werd, is er een momentum aangebroken om hier samen werk van te maken. “We moeten allemaal een tandje bijsteken”, vertelt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap Natuur & Bos. “Het ambitieuze regeerakkoord is een grote uitdaging. Niet alleen voor de Vlaamse entiteiten en de partners van de bosalliantie, maar voor de hele maatschappij. Daarom betrekken we alle maatschappelijke partijen bij het realiseren van 4.000 hectare extra bos. We hebben de bosalliantie opgericht, zodat we iedereen kunnen stimuleren om gronden aan te kopen of te bebossen.”

“De oprichting van de bosalliantie is een grote troef”, gaat Marleen verder. “We zijn vertrokken vanuit individuele engagementen en hebben verschillende verenigingen samengebracht om hun schouders te zetten onder het bosuitbreidingsplan. De samenwerking is gebaseerd op complementariteit en houdt rekening met de sterktes van alle partners. Bos uitbreiden, is geen impulsieve beslissing. Daarom willen we initiatiefnemers ondersteunen en hen helpen bij het realiseren van extra bos.”

Plant je eigen bos 

De voorbije periode is de affiniteit met klimaat, bossen en natuur enorm toegenomen. “De laatste jaren hebben we gemerkt dat de maatschappij meer en meer geïnteresseerd is in groen”, verklaart Marleen. “Mensen hechten veel belang aan bossen en natuur – corona heeft dit ten overvloede bewezen. Daarom hebben we een grootschalige publiekscampagne gelanceerd. Op de website www.plantjeeigenbos.be kunnen mensen zich registreren wanneer zij een bos willen aanplanten op hun eigen grond. Zij worden dan gecontacteerd en begeleid en mogen het bos een eigen naam geven. Zo kunnen initiatiefnemers, die soms niet goed weten hoe ze aan bosuitbreiding moeten beginnen, hun bebossingsplannen toch realiseren.” 

Drempels wegwerken

“Bovendien zijn we volop bezig met het wegwerken van hindernissen in de regelgeving”, aldus Marleen. “Bepaalde wetgevingen, zoals het Veldwetboek, worden momenteel herbekeken, zodat bebossen sneller mogelijk wordt. Daarnaast heeft de Vlaamse regering 4 miljoen euro vrijgemaakt voor subsidies voor openbare besturen. We werken ook aan een toegankelijke, digitale aanvraag van deze subsidies. Op www.bosteller.be/subsidiesimulator kan je makkelijk berekenen op welk bedrag je als lokaal bestuur, burger of organisatie recht hebt. We doen er dus alles aan om al die actoren te ondersteunen en de huidige drempels weg te werken.” 

“Zo willen we ervoor zorgen dat geïnteresseerden snel en op een efficiënte manier in de uitvoeringsfase terecht komen. Het is belangrijk om de partners van de bosalliantie vanaf het begin te betrekken. Wanneer er dan een akkoord is over een bepaald gebied kan de bebossing meteen van start gaan. Een stad of gemeente hoeft niet te wachten tot het planproces afgerond is om quick wins te realiseren.” 

Lokale besturen

“We zouden graag een oproep doen aan alle gemeentebesturen om aan bosuitbreiding te doen en campagne te voeren”, aldus Marleen. “De lokale besturen zijn het best geplaatst om hun inwoners te sensibiliseren. Zij staan het dichtste bij de burgers en weten wat er leeft in de gemeente. Als zij hulp nodig hebben, kunnen ze aan de alarmbel trekken en komt de bosalliantie te hulp geschoten.”

“Lokale overheden zijn het juiste bestuursniveau om toegankelijk groen te realiseren”, besluit Marleen. “Zij weten wat de bevolking nodig heeft en kunnen de juiste locaties kiezen, dicht bij de woonkernen. Iedereen wil meer bos, maar laat ons dat effectief realiseren. We kunnen allemaal bijdragen, groot of klein. Elke hectare telt.”  

Heeft u een vraag?

Alle informatie over onze ambitieuze bosdoelstellingen vindt u op bosteller.be. Heeft u dan nog een vraag of wil u concreet aan de slag? Laat het ons weten via meerbos@vlaanderen.be! Wij kijken wie van de Bosalliantie u het beste van dienst kan zijn om uw bosverhaal waar te maken...