Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Knokke-Heist plant stadsrandbos van 27ha!

18/11/2021
Bron: Knokke - Heist

Eerste schepen Kris Demeyere over Knokke-Heist: “De kust is een bosarme regio. Met haar verschillende uitgestrekte polders, de duinen en onze Noordzee, blijven er voor onze kustbewoners weinig bossen over om in te vertoeven.” Dat was zonder de gemeente Knokke-Heist gerekend die een ambitieus bosplan van 27 hectare uitwerkte waar zowel lokale inwoners als bezoekers tussen de bomen tot rust kunnen komen. 

Het stadsrandbos

Knokke-Heist staat in de kijker met haar 27 hectare bijkomend bos. Aldus schepen Demeyere: “Ons bebossingsplan is een cluster van 2,5 hectare speelbos, 22,5 hectare echt bos en 2 hectare compensatiebos. Met dat stadsrandbos willen we de vraag naar meer bebossing aan de Belgische kust inlossen, om zo een groen-blauwe regio te worden.” 

Hiervoor hebben we een budget gereserveerd van €5 miljoen. €2 miljoen gaat daarvan naar de realisatie zelf en €3 miljoen is voor de verwerving van gronden. De gemeente krijgt hiervoor een aankoopsubsidie voor te bebossen gronden van Natuur & Bos om in deze kosten tegemoet te komen. 

Plantgoed goed geplant

“We hebben bewust gekozen voor jong plantgoed”, gaat Demeyere verder. “Het is belangrijk om een divers bos aan te planten en alle plantsoorten de kans te geven zich te ontwikkelen. Dit jonge plantgoed concurreert met elkaar om zo tot een florerend en gezond bos te komen. De verschillende soorten plantgoed worden met een nauwkeurige expertise uitgekozen door Bos+, die ons met raad en daad bijstaan in het hele proces”. 

“Schepen Demeyere: “Het nieuwe stadsrandbos moet een aangename recreatieplaats worden voor alle Knokke- Heistenaars. We leggen een groene speelkrater aan. Door fiets- en wandelpaden is het bos bereikbaar. Die sluiten we aan bij het bestaande fietsnetwerk zodat het bos ook voor mensen buiten onze gemeente een trekpleister wordt.” 

De eerste 4,5 hectare zijn aangeplant aan de rand van Duinbergen, tussen Heist en Knokke. Nu heb je wat verbeelding nodig om het bos door de bomen te zien maar over 50 jaar lopen hier de toekomstige Knokke-Heistenaren te ravotten, droomt schepen Demeyere”.