Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Mis het niet: krijg financiële ondersteuning voor het bebossen van een oude stortplaats...

19/05/2022
Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Een oude stortplaats

Op ongeveer 3.000 locaties in Vlaanderen liggen vandaag nog oude stortplaatsen verborgen. Verborgen want meestal werden ze jaren geleden al overdekt met aarde en kreeg de natuur er vrij spel. Toch blijven veel van deze zones nog onontwikkeld in afwachting van een bodemonderzoek en een eventuele sanering. De OVAM heeft berekend dat vermoedelijk op 256 van deze stortplaatsen een sanering niet nodig is. Vlaanderen wil liefst zoveel mogelijk van deze oude storten bebossen en maakt daar geld voor vrij.

Een win-winsituatie

Eigenaars van een stortplaats waar nog geen bodemonderzoek uitgevoerd werd, zijn verplicht dat zo snel mogelijk te doen. De OVAM kan tussenkomen in de kosten voor het bodemonderzoek wanneer de eigenaar het voornemen aangaat om deze stortplaats, indien mogelijk, daadwerkelijk te bebossen. Op die manier kan een eigenaar van een oude stortplaats (particulier, lokaal bestuur of andere overheid) gratis aan zijn verplichting tot bodemonderzoek voldoen en bijdragen aan de Vlaamse bebossingsdoelstellingen. Daarnaast zijn er ook nog bebossingssubsidies mogelijk.

Laatste kans

Eigenaars van oude stortplaatsen kunnen nog beperkt gebruik maken van dit aanbod. Tot 31 december 2023 kan er nog een aanvraag tot bodemonderzoek ingediend worden, waarna de OVAM de kosten voor het onderzoek op zich zal nemen. Daarbij mag niet vergeten worden dat er een verplichting geldt op het uitvoeren van een bodemonderzoek en dat de kosten van het onderzoek na deze datum in elk geval voor de eigenaar zelf zijn. De kosten voor dit onderzoek bedragen circa €1 à €1,5/m². Mis deze kans dus niet...

Indien u graag meer wil weten over dit aanbod, kan u hier terecht.