Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Schoenen Torfs plant het Torfs Foert Bos!

30/11/2021
Bron: Schoenen Torfs

Toen enkele mensen van de bosalliantie ongeveer een jaar geleden aanklopten bij Schoenen Torfs met de vraag of het bedrijf het zag zitten een eigen bos te planten, was er veel enthousiasme, maar waren er ook vele vragen. Hoe beginnen we dan aan dat bos? Wat hebben we allemaal nodig? Moeten we alles alleen doen?

Dat een bos planten niet hetzelfde is als een paar schoenen kiezen, was snel duidelijk. Eerst en vooral is er een grond nodig. Maar natuurlijk ook de nodige vergunningen, de juiste boompjes en een goed beplantingsplan. Schoenen Torfs werd hiervoor quasi volledig ondersteund door de bosalliantie. De Vlaamse Overheid zorgde met www.bosteller.be voor een heel gebruiksvriendelijke tool en de praktische en logistieke ondersteuning bij de realisatie van dit Torfs Foertbos werd door partner uit de bosalliantie Natuurpunt opgenomen.

“Ons eigen Torfs Foertbos is echt een droom. We hadden met het bedrijf nog een lapje grond liggen, vlak achter onze administratieve zetel. We bebossen het nu zaterdag samen met tal van enthousiaste Torfsmedewerkers en vrijwilligers van Natuurpunt. We voorzien ook enkele rustpunten in het bos waar onze werknemers zullen kunnen ontspannen of een frisse neus halen. Eigenlijk is dit onbetaalbaar én we kregen er ook financiële ondersteuning voor vanuit de overheid. Geen reden om het niet te doen!”, zo zegt Wouter Torfs, CEO.