Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

BOS+ roept Vlaamse overheidsdiensten op om gronden te bebossen door aanplant illegaal bos te Oudenaarde...

13/12/2022
Bron: BOS+

In de nacht van 5 op 6 december heeft BOS+, samen met een 100-tal vrijwilligers, een 'illegaal bos' aangeplant op een braakliggend terrein van de Vlaamse Waterweg in Oudenaarde. Daarmee klaagden ze de situatie aan dat een aantal Vlaamse administraties beschikken over honderden hectare potentieel bebosbare gronden, maar nog te weinig inspanningen doen om de bosuitbreidingsdoelen van hun eigen regering te ondersteunen. Opmerkelijk: met de bebossing herhaalde BOS+ een actie die ze (dag op dag) 11 jaar geleden op hetzelfde perceel organiseerde. Want hoewel de 2.750 boompjes die toen geplant werden na overleg met de eigenaar een andere thuis kregen, bleef het perceel sindsdien ongebruikt. De actie was daarmee een duidelijk signaal aan de Vlaamse Waterweg, maar ook aan andere overheidsinstanties: bosuitbreiding in Vlaanderen is geen verre belofte, maar een dringende noodzaak. 

BOS+ bewandelt met de actie het pad van de burgerlijke ongehoorzaamheid, maar is ervan overtuigd dat het maatschappelijk belang van de actie de gekozen weg rechtvaardigt. De actie heeft in elk geval haar doel niet gemist. Ze kreeg veel weerklank in de nationale pers en bijval op sociale media. De Vlaamse Waterweg reageerde intussen dat ze andere plannen heeft met het perceel in kwestie, maar open staat voor een gesprek en andere mogelijkheden voor bebossing op haar gronden zal bekijken. En ook het Agentschap Wegen & Verkeer, dat eveneens werd aangesproken in de nasleep van de bebossing, beloofde die oefening te maken. BOS+ zal deze engagementen verder opvolgen en hoopt binnenkort met deze én andere administraties te bekijken welke gronden concreet kunnen worden aangewend voor bebossing en hoe dit zo snel mogelijk kan gerealiseerd worden.