Bosteller.be

Nieuws

Welke initiatieven namen de partners van de bosalliantie? Is er een nieuwe subsidie of een aanpassing in de wetgeving? Wat zijn nieuwigheden op de bosteller? Je vindt alle nieuws op deze pagina…

Van oude stortplaatsen naar nieuwe bossen in Vlaanderen...

07/03/2021
Bron: OVAM

Minister Demir heeft OVAM en het Agentschap Natuur & Bos de opdracht gegeven om te onderzoeken welke stortplaatsen in aanmerking komen voor een groene bestemming.  In totaal zijn er 147 Vlaamse gemeenten die oude stortplaatsen hebben die bebost kunnen worden. De grootste oppervlakte bevindt zich in Gent, met ongeveer 73 hectare bebosbare oppervlakte. 

‘De lokale besturen krijgen nu het aanbod om op kosten van OVAM een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren’, aldus minister Demir. ‘Daar bovenop kunnen zij nog een subsidie krijgen voor het bebossen zelf. Een uniek aanbod waarvan ik hoop dat alle lokale besturen op ingaan. Samen kunnen we Vlaanderen aanzienlijk groener maken.’

De gemeente Arendonk gaat alvast als eerste in op dit aanbod. OVAM zal een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren voor de stortplaats van 0,23 hectare.